Artykuły

Urządzenia do produkcji pelletu

Urządzenia do produkcji pelletu

  Rosnące ceny węgla oraz moda na ekologię wywołała falę produkcji alternatywnych paliw do ogrzewania. Jednym z nich jest pellet produkowany z biomasy. Do jego wytworzenia jako surowca używa się ścieków i zrębków drewnianych, słomy, łusek nasion i innych dopuszczonych do spalania materiałów. Różne konfiguracje linii do pelletu Wytwarzanie pelletu wymaga zastosowania mniej lub bardziejWięcej oUrządzenia do produkcji pelletu[…]