Artykuły

Dobre wózki inwalidzkie

Dobre wózki inwalidzkie

Osoby, które na skutek jakiegoś wypadku, choroby lub innego negatywnego zdarzenia utraciły część swojej sprawności, nazywane są osobami niepełnosprawnymi, co jest zresztą dość logiczne. Czasami poruszają się one na wózkach inwalidzkich, bo takie wózki są w stanie przynajmniej częściowo przywrócić im dawną sprawność, a to przecież dla nich bardzo istotne. Na wózku inwalidzkim można zrobićWięcej oDobre wózki inwalidzkie[…]