Imprezy kultularne

Na osobach organizujących imprezy – zarówno na wolnym powietrzu, jak i w obiekcie zamkniętym – ciąży nie lada odpowiedzialność. Poniżej zamieściliśmy kilka porad, które pomogą zaplanować imprezę tak, aby była zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, przy jednoczesnym zapewnieniu rozrywki na najwyższym poziomie.

Istnieje kilka kryteriów, na które można podzielić imprezy, jakkolwiek bez względu na to, jaki rodzaj zabawy organizujemy, należy trzymać się planu, który ułatwi nam zaplanowanie jej. Po pierwsze, musimy jasno sprecyzować cel, termin oraz miejsce imprezy. Ważne jest także opracowanie regulaminu, który stanowi zbiór reguł i postanowień techniczno-organizacyjnych dotyczących przebiegu imprezy. Warto pamiętać, iż regulamin ten jest szczególnie istotny przy imprezach rekreacyjnych. Innym ważnym dokumentem jest scenariusz, który służy wyłącznie organizatorom. To właśnie w nim znajduje się szczegółowy rozkład następujących po sobie zdarzeń podczas imprezy. Następnie, należy przygotować scenariusz otwarcia, przebiegu oraz zamknięcia imprezy. Dzięki temu unikniemy przykrych niespodzianek, bądź będziemy wiedzieć, jak działać w przypadku odejścia od scenariusza imprezy. Przy organizacji zabawy ważne jest także zaprojektowanie planowanych dochodów oraz wydatków, czyli tak zwanego preliminarza finansowego. Następnie, przychodzi kolej na wypromowanie imprezy, to znaczy wysłanie zaproszeń, skontaktowanie się ze środkami masowego przekazu w celu poinformowania lokalnej społeczności o zabawie, czy rozwieszenie plakatów informujących. W ostatniej kolejności należy przygotować dekorację miejsca imprezy, jakkolwiek nie należy zapominać o uzyskaniu pozwoleń wymaganych prawem. Wszystkie niezbędne informacje na ten temat znaleźć można w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach.

Dodaj komentarz