Całodobowa kontrola rur kanalizacyjnych

Najczęściej kanalizacja jest miejscem, gdzie trudno jest zaglądnąć. Nawet jeśli coś się zapcha, nigdy nie wiadomo w którym miejscu jest ewentualny, newralgiczny przedmiot, blokujący swobodny spływ ścieków, czy wody. Oczywiście, tam gdzie są rury o olbrzymim przekroju, czyli takim, że swobodnie mieści się nawet kilku ludzi, dostęp ekipy sprawdzającej może być łatwy. 

A co z cieńszymi rurami?

kamery do kanalizacjiW takim wypadku również należy sprawdzać, co się w takich rurach dzieje. Nie zrobi tego człowiek osobiście, ale używając kamery do kanalizacji. Jest to łatwiejsze i bardziej ekonomiczne, choćby ze względu na trudność w dostępie do rury. Zapewne można użyć do takiej rury środka chemicznego, celem uzyskania odpowiedniej drożności, jednak samym środkiem może się to nie udać. Dlatego profesjonalne firmy zajmujące się kontrolą i czyszczeniem (usuwaniem awarii) posiadają na swoim stanie kamery do kanalizacji. Bardzo ważne jest także oprogramowanie takiej kamery. Ukazuje ona z zasady obraz na monitorze, więc i oprogramowanie powinno być dostosowane do różnego typu kamer. A jest ich wiele. Są kamery wodoszczelne, mogące pracować pod wodą, czy nawet w zwykłych ściekach, są kamery jeżdżące na wózkach prostokątnych, czy skrętnych, ułatwiających przesuwanie się wewnątrz rur. Są także oczywiście kamery spuszczane na stalowych linkach. Wszystko zależy od tego, do czego miałaby być użyta taka kamera. Są one zgodne z normami europejskimi, oraz są to produkty bardzo wysokiej jakości, dlatego ich cena może być różna. 

Niemniej każda firma zajmujące się robotami wodociągowo – kanalizacyjnymi powinna posiadać takie kamery, nie tylko aby przeprowadzać inspekcje w razie awarii, ale także na bieżąco obserwować co się w takich rurach dzieje. Wtedy od razu może zareagować.