Certyfikat FSC informacją o ekologicznej produkcji

Obecnie na wielu produktach można znaleźć informację o ekologicznym pochodzeniu surowców – klienci coraz częściej zwracają na to uwagę. W sektorze przemysłu drzewnego, takim oznaczeniem jest certyfikat FSC, który bez trudu można znaleźć na wielu towarach.

Uzyskanie certyfikatu FSC – dlaczego warto?

certyfikat fscPraktycznie każdego dnia jesteśmy konsumentami towarów powstałych dzięki gospodarce leśnej – choćby kupując mleko w kartonie. Aby konsumenci mieli gwarancję, że ich codzienne wybory są przyjazne dla środowiska, powstała organizacja FSC. Certyfikat FSC to oznaczenie produktów informujące o racjonalnym źródle pozyskania drewna, przy uwzględnieniu standardów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. Produkty oznaczone tym logo wytworzone zostały w sposób przyjazny dla przyrody – zatem już w chwili zakupu klient wie, czy kupuje produkt przyjazny dla środowiska. Obecnie na świecie jest blisko 200 milionów hektarów lasów posiadających certyfikację FSC. Prowadząc przedsiębiorstwo w sektorze leśnym warto ubiegać się o otrzymanie tego certyfikatu, gdyż przynosi to wymierne korzyści. Badania wykazały, że firmy posiadające certyfikację FSC zdobywają więcej klientów, a także budują dobry wizerunek. Oczywistym jest także fakt przyczynienia się do ochrony ekosystemu. Zdobycie tego certyfikatu jest stosunkowo proste – wystarczy skontaktować się z wybraną jednostką certyfikującą i podejść do audytu. Spełniając wymogi formalne, certyfikat FSC uzyskuje się na 5 lat, z możliwością przedłużania.  

W dzisiejszych czasach ochrona przyrody odgrywa coraz większą rolę. W trosce o naturę, nowoczesne przedsiębiorstwa powinny dbać o ekologiczne standardy swojej działalności. Certyfikat FSC jest uzewnętrznieniem tych starań, informując klienta o odpowiednim pochodzeniu produktu.