Co zamiast kanalizacji miejskiej?

Każde gospodarstwo domowe produkuje pewną ilość nieczystości ciekłych. W miastach i ich okolicach, tam gdzie została doprowadzona kanalizacja, z ich odprowadzeniem nie ma problemu- spływają po prostu ze zlewu lub toalety do kolektora ściekowego. Jednak na terenach nieskanalizowanych sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków?

przydomowe oczyszczalnie ścieków PoznańChoć szambo jest sprawdzoną i dobrze znana wielu właścicielom nieruchomości konstrukcja, ma kilka wad. Przede wszystkim wymaga systematycznego opróżniania, w zależności od tempa i stopnia zapełnienia. Przyjazd wozu asenizacyjnego generuje koszty, które w skali roku mogą być całkiem pokaźne. Dodatkowo zdarzają się sytuacje, gdy szambo po prostu przecieka, a nieczystości dostają się do gruntu. Tych niedogodności pozbawione są przydomowe oczyszczalnie ścieków Poznań i cała Polska są położone w strefie klimatycznej, w której takie rozwiązanie się doskonale sprawdzi. Oczyszczalnia wykorzystuje naturalne procesy, jakie zachodzą w przyrodzie, do rozłożenia nieczystości bytowych. W efekcie powstaje woda, którą z powodzeniem można wykorzystać do celów gospodarczych, na przykład podlewania ogrodu czy trawnika. Cała instalacja jest stosunkowo prosta w złożeniu, zazwyczaj nawet nie wymaga wykorzystania ciężkiego sprzętu mechanicznego. Zbiornik, którym zachodzą procesy oczyszczania, należy zakopać w ziemi. Jego konstrukcja zapewnia pełną szczelność, a brak skomplikowanych urządzeń gwarantują bezawaryjna pracę.

Zastosowanie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań jest nie tylko wyrazem dbałości o budżet gospodarstwa domowego. Ochrona środowiska, wynikająca ze zmniejszenia zużycia środków chemicznych i mniejszej emisji nieczystości do ziemi i wód gruntowych pozwoli zachować naturalne zasoby dla przyszłych pokoleń.