Rozwój fotowoltaiki i jej przyszłość

 

Rozwój nowoczesnych technologii wymaga w początkowej fazie zastosowania dodatkowych zachęt do ich stosowania. Często bowiem na większą skalę można wdrożyć dane rozwiązanie jedynie przy wykorzystaniu zewnętrznych środków pozwalających sfinansować inwestycję. Przykładem mogą być tutaj rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii, które pozwalają wytworzyć czystą energię jednak koszt ich wdrożenia jest nadal wysoki.

Panele fotowoltaiczne na łódzkich budynkach

fotowoltaika łódźCo prawda na przestrzeni ostatnich lat dostrzegalny jest trend spadkowy jeśli chodzi o jednostkową cenę wytworzenia kilowatogodziny energii elektrycznej. Niemniej jednak nadal potrzebna jest pomoc krajowa oraz międzynarodowa taka jak chociażby środki na finansowanie tego typu inwestycji. Jest to uwarunkowane wysokim kosztem inwestycji w tego typu rozwiązania oraz stosunkowo długim okresem zwrotu. Przykładem może być tutaj chociażby fotowoltaika łódź, która rozwija się obecnie dzięki środkom z dostępnym dzięki różnym programom operacyjnym propagującym proekologiczne rozwiązania. Szacuje się, że w ciągu kilku kolejnych lat rozwój w dziedzinie fotowoltaiki umożliwi dalszy spadek cen jednostkowych ogniw oraz dalszy wzrost ich wydajność. Wraz z podwyżkami cen energii przyczyni się to do znacznego wzrostu popularności tego typu rozwiązań. Zarówno w Łodzi jak i w innych miastach panele fotowoltaiczne już niedługo mogą być podstawowym źródłem wytwarzania energii elektrycznej.

Dzięki możliwości magazynowania energii w akumulatorach istnieje szansa, że niektóre budynki staną się samowystarczalne. Już teraz spotykane są rozwiązania, w których niektóre obiekty nie są podłączone do publicznej sieci energetycznej ponieważ zastosowane rozwiązania pozwalają pokryć w pełni ich zapotrzebowanie energetyczne. Jak widać fotowoltaika ma przed sobą wielkie możliwości a w miastach takich jak chociażby Łódź jej rozwój będzie aż nadto widoczny.