Urządzenia do produkcji pelletu

 

Rosnące ceny węgla oraz moda na ekologię wywołała falę produkcji alternatywnych paliw do ogrzewania. Jednym z nich jest pellet produkowany z biomasy. Do jego wytworzenia jako surowca używa się ścieków i zrębków drewnianych, słomy, łusek nasion i innych dopuszczonych do spalania materiałów.

Różne konfiguracje linii do pelletu

linia do produkcji pelletuWytwarzanie pelletu wymaga zastosowania mniej lub bardziej skomplikowanej linii do produkcji pelletu. Na rynku znajdziemy linie w pełni zautomatyzowane i bardzo bogate w wyposażenie. Obserwując trendy produkcji linii można zauważyć, że idzie ona w kierunku zmniejszenia jej rozmiarów. Wielu rodzimych producentów linii dostosowuje urządzenia do produkcji pasz aby mogły wytwarzać pellet. Podstawowa linia do produkcji pelletu musi zawierać zasobnik na mokre trociny ( lub inny surowiec ), suszarnię doprowadzającą trociny do wilgotności 12-15%. Powinien być młyn bijakowy gdzie materiał się rozdrabniania. Głównym elementem jest granulator z matrycą i system chłodzenia granulatu. Ważne są systemy odciągu pyłów, które mogą być raz jeszcze przetworzone. Na końcu linii powinny znajdować się urządzenia pakujące lub wspomagające pakowanie. Jak już wspomniano istnieje na rynku wiele różnych modeli linii do pelletu. Różnią się składowymi elementami, bogactwem wyposażenia. Nie ma też jednolitego nazewnictwa urządzeń spełniających te same funkcje. Pellet produkowany jest na liniach o różnej godzinowej wydajności. Silniki maszyn różnią się mocą i poborem prądu.

Aby wybrać odpowiednią linię należy bardzo dokładnie określić własne potrzeby produkcyjne. Należy dokładnie wiedzieć jakiego surowca będziemy używać i jakiej wydajności się spodziewamy. Ważne by określić wymagany stopień automatyzacji linii. Wszystkie te parametry mają wpływ na cenę linii, która może się wahać od kilku do kilkuset tysięcy złotych.