Klasyfikacja odpadów według kodów

Najwięcej odpadów generują fabryki i firmy produkcyjno – wytwórcze, ponieważ odbywa się to na masową skalę. Oczywiście każdy z nas także generuje śmieci, ale nie są to trujące smary, ciesze z toksycznymi substancjami czy też materiały zakaźne.

Charakterystyka kodów odpadów niebezpiecznych

odpady niebezpieczne kodyW warsztatach samochodowych często po wykonanych usługach pozostają zużyte smary czy płyny, które nie mogą być wylane do ścieków, ponieważ stanowią zagrożenie dla środowiska. W takim przypadku właściciel warsztatu musi mieć podpisaną umowę z firmą zajmującą się utylizacją takich materiałów i przekazywać jej takie odpady. Podobnie jest w branży lakierniczej, meblarskiej czy zajmującej się produkcją sprzętów gospodarstwa domowego. Powstające po produkcji lub wykonanych usługach odpady, muszą być odpowiednio przechowywane i utylizowane, ponieważ w niezmienionej formie stanowią duże zagrożenie dla środowiska naturalnego, a niekiedy także zdrowia i życia ludzi. Odpady niebezpieczne kody mają sześciocyfrowe, z czego zawsze zaczynają się na piętnaście lub szesnaście. Są podzielone ze względu na konsystencję, rodzaj toksyczności i też źródło z jakiego pochodzą. Mogą to być: nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne takie jak narzędzia laboratoryjne, zużyte chemikalia nieorganiczne, opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, takiego jak na przykład azbest. Takie produkty wymagają również zachowania odpowiednich warunków transportowych.

Im bardziej rozwinięty przemysłowo kraj, tym większe zapotrzebowanie na firmy zajmujące się odbiorem i utylizacją niebezpiecznych odpadów. Przyporządkowane im kody ułatwiają klasyfikację i postępowanie z nimi, co jest niezbędne w tego typu działaniach.