Przygotowanie wniosku upadłościowego

Proces związany z pomocą osobom zadłużonym może przebiegać na kilka różnych sposobów. Bardzo ważne jest jednak przyjrzenie się temu, który najczęściej jest wybierany przez osoby mające problem z płynnością finansową. Mowa tutaj o popularnej upadłości konsumenckiej. Dotyczy ona osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Proces upadłości dla osób fizycznych

upadłość konsumencka krakówPoza zakresem podmiotowym tego procesu różnica w dużym stopniu polega w realizacji całej procedury. Nie mniej jednak prawomocne ogłoszenie upadłości konsumenckiej wstrzymuje wykonywanie wszystkich wyroków sądowych wydanych przed jej ogłoszeniem związanych z dochodzeniem roszczeń finansowych. Inaczej rzecz ujmując wszelkie postępowania egzekucyjne zostają na podstawie szczególnych przepisów umorzone. Niecelowe jest także wszczynanie nowych. Wszelkie roszczenia należne nam od takiej osoby powinniśmy zgłosić w określonym czasie syndykowi. To on będzie odpowiedzialny za oddłużenie takiej osoby. Bardzo często osoby mające problem z nadmiernym zadłużeniem szukają fachowej pomocy. Jeśli chodzi o usługi takie jak szybka upadłość konsumencka kraków posiada na swoim obszarze kancelarie, które bez problemu będą w stanie pomóc takim osobom. W związku z tym warto jest rozważyć taką możliwość, gdy należymy do grona takich osób. Z całą pewnością sama procedura nie powinna być dla nas dużym problemem, gdyż wszelkie sprawy formalne będzie w stanie załatwić prawnik.

My jedynie powinniśmy dostarczyć dowody, które pozwolą ustalić naszą sytuację majątkową. Prawnik sporządzi z kolei wniosek, do którego dołączy wspomniane dokumenty. Oprócz tego wykona on szereg innych czynności niezbędnych do tego, aby wyrok zapadł korzystnie. Nie mniej jednak sama procedura może potrwać nawet kilka miesięcy.