Wykonywanie zawodu komornika sądowego

Decydując się na wykonywanie zawodu komornika sądowego należy liczyć się z kilkoma rzeczami. Pierwszą z nich jest duża ilość nauki. Przepisy postępowania egzekucyjnego należą do tej kategorii, która podczas studiów prawniczych jest bardzo często pomijana przez wykładowców. Pytaniem otwartym pozostaje dlaczego tak się dzieje.

Obowiązki komornika sądowego

komornik braniewoDrugą znacznie mniej przyjemną rzeczą jest brak sympatii ze strony dużej grupy osób, jakimi są dłużnicy. Zawód komornika sądowego w znacznym stopniu polega przede wszystkim na dokonywaniu tak zwanej egzekucji długów. Odbywa się to poprzez wykonywanie czynności przewidzianych przepisami prawa. Jedną z możliwości jest między innymi dokonanie zajęcia wynagrodzenia za pracę, czy wierzytelności pochodzących z rachunku bankowego. W ten sposób środki, które przekraczają kwotę wolną od potrąceń trafiają bezpośrednio na rachunek bankowy komornika, który ma obowiązek przekazać je wierzycielowi. Komornik działa poprzez prowadzoną przez siebie kancelarię. Co do zasady kancelarie komorników znajdują się w każdym mieście, w którym działają sądy rejonowe. Dlatego też kancelarie komorników znajdziemy w całej Polsce. Każdy z nich ma jednak ograniczony zakres działań. Na przykład komornik braniewo będzie prowadził sprawy zlokalizowane na terenie tego miasta, ale również całego województwa. Z tego też względu nie trafią do niego postępowania, które nie będą odpowiadały wspomnianej powyżej właściwości.

Kwestie te regulują określone przepisy definiujące wprost, jak powinna działać kancelaria komornika sądowego. Jest to poniekąd istotna wiadomość dla wierzycieli, bo to właśnie oni składają do komornika wnioski egzekucyjne, na podstawie których działa komornik. Błąd przy złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego będzie skutkował jego zwrotem.